Výsledky prijímacích skúšok na šk.rok 2017/2018 - I. termín (.pdf)

Výsledky prijímacích skúšok na šk.rok 2017/2018 - II. termín (.pdf)


Odbory

Image 04
3658 K MSIZ
Absolvent dokáže samostatne zostavovať, nastavovať, udržovať a opravovať zdravotné inštalácie.
Image 05
3656 K OSV
Absolvent je pripravený na samostatnú prácu pri zhotovovaní konštrukcii stavby.
Image 06
2697 K ME
Absolvent pripravujúci sa na výkon povolania a činnosti v oblasti informačných technológií
Image 07
3447 K GDM
Pre chlapcov i dievčatá. Absolvent tohto študijného odboru pozná: základy výroby digitálnych médií

Aktuality

Image01

Slávnostné vyradenie maturantov
25.5.2017


Image01

Exkurzia Fiľakovo (7.6.2017)


Kritériá na prijatie žiakov
v školskom roku 2016/2017

Všetky potrebné informácie najdete tu.
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane z príjmov FO (sprievodný list) (.pdf)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (tlačivo) (.pdf)

Zápisný lístok do Školskej jedálne SOŠ technickej (.doc)

Pozrite si aktuálny jedálny lístok (.doc) / viac o stravovaní na SOŠt nájdete tu: