Učiteľský zbor História školy
2017/2018/2019 2016/2017 Archív
Študijné odbory Učebné odbory
Všeobecné info Ponuka majetku OZ Mládež ŠkVP Rada školy Pracovné miesta Služby
Zmluvy/Faktúry Obstarávanie Správa o VVČ
Pre žiakov Pre učiteľov Súťaže Teória Prax GDM Prax MPS Prax ME Stavebné odbory PC múzeum Webcam Odkazy

Výsledky prijímacích skúšok na šk.r. 2019/2020


Odbory

Image 04
3658 K MSIZ
Absolvent dokáže samostatne zostavovať, nastavovať, udržovať a opravovať zdravotné inštalácie.
Image 05
3656 K OSV
Absolvent je pripravený na samostatnú prácu pri zhotovovaní konštrukcii stavby.
Image 06
2697 K ME
Absolvent pripravujúci sa na výkon povolania a činnosti v oblasti informačných technológií
Image 07
3447 K GDM
Pre chlapcov i dievčatá. Absolvent tohto študijného odboru pozná: základy výroby digitálnych médií

Aktuality

Image01

Slávnostné vyradenie študentov


Image01

Školský zájazd Chorvátsko 2019ISIC01   Medzinárodný preukaz žiaka/učiteľa ISIC/EURO26 (.pdf)   ISIC02


Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane z príjmov FO (sprievodný list) (.pdf)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (tlačivo) (.pdf)
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu zo závislej činnosti (tlačivo) (.pdf)


Zápisný lístok do Školskej jedálne SOŠ technickej (.pdf)

Pozrite si aktuálny jedálny lístok (.pdf) / viac o stravovaní na SOŠt nájdete tu: