Zamestnanci školy História školy
2017-2022 2016/2017 Archív
Študijné odbory Učebné odbory
Kritériá pre prijatie Ponuka majetku OZ Mládež ŠkVP Rada školy Pracovné miesta Služby Projekty
Zmluvy/Faktúry Obstarávanie Správa o VVČ
Pre žiakov Pre učiteľov Súťaže Teória Prax GDM Prax MPS Prax ME Stavebné odbory PC múzeum Webcam Odkazy
  


                


Oznam zákonným zástupcom a žiakom


Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 (.pdf)


Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 a 2023/2024 (.pdf)


  

   Virtuálna prehliadka našej školy   

Odbory

Image 04
3658 K MSIZ
Absolvent dokáže samostatne zostavovať, nastavovať, udržovať a opravovať zdravotné inštalácie.
Image 05
3656 K OSV
Absolvent je pripravený na samostatnú prácu pri zhotovovaní konštrukcii stavby.
Image 06
2697 K ME
Absolvent pripravujúci sa na výkon povolania a činnosti v oblasti informačných technológií
Image 07
3447 K GDM
Pre chlapcov i dievčatá. Absolvent tohto študijného odboru pozná: základy výroby digitálnych médií

Aktuality

Image01

Nová dielňa - odborná učebňa pre elektrotechniku, elektroniku a 3D technológie


Image01

Zástupcovia SOŠ z BBSK čerpali inšpiráciu...(Tlačová správa )

ISIC01   Medzinárodný preukaz žiaka/učiteľa ISIC/EURO26 (.pdf)


Obnovte si platnosť preukazu v dvoch krokoch (.docx)


Inštrukcie k platbe za preukaz (.docx)

  ISIC02


Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane z príjmov FO (sprievodný list) (.pdf)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (tlačivo) (.pdf)
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu zo závislej činnosti (tlačivo) (.pdf)


Zápisný lístok do Školskej jedálne SOŠ technickej (.doc)

Pozrite si aktuálny jedálny lístok tu.