Zamestnanci školy História školy
2017-2023 2016/2017 Archív
Študijné odbory Učebné odbory
Kritériá pre prijatie Maturity 2023 Sociálny pedagóg Ponuka majetku OZ Mládež ŠkVP Rada školy Pracovné miesta Služby Projekty
Zmluvy/Faktúry Obstarávanie Správa o VVČ
Pre žiakov Pre učiteľov Súťaže Teória Prax GDM Prax MPS Prax ME Stavebné odbory PC múzeum Webcam Odkazy
  

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Voľné miesta po prvom kole prijímacieho konania


  

   Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2024/ 2025   

   Virtuálna prehliadka našej školy   

Odbory

Image 04
3658 K MSIZ
Absolvent dokáže samostatne zostavovať, nastavovať, udržovať a opravovať zdravotné inštalácie.
Image 05
3656 K OSV
Absolvent je pripravený na samostatnú prácu pri zhotovovaní konštrukcii stavby.
Image 06
2697 K ME
Absolvent pripravujúci sa na výkon povolania a činnosti v oblasti informačných technológií
Image 07
3447 K GDM
Pre chlapcov i dievčatá. Absolvent tohto študijného odboru pozná: základy výroby digitálnych médií

Aktuality

Image01

Slávnostné vyradenie absolventov


Image01

Školenie montážnikov

ISIC01   Medzinárodný preukaz žiaka/učiteľa ISIC/EURO26 (.pdf)


Obnovte si platnosť preukazu v dvoch krokoch (.docx)


Inštrukcie k platbe za preukaz (.docx)


Bezplatná fotografia na váš ISIC (.pdf)

  ISIC02Občianske združenie učňovská mládež nového milénia (.pdf)
Postup krokov na poukázanie 2% (3%) z dane (.pdf)
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu zo závislej činnosti (tlačivo) (.pdf)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (tlačivo) (.pdf)


Zápisný lístok do Školskej jedálne SOŠ technickej (.doc)

Pozrite si aktuálny jedálny lístok tu.