Učiteľský zbor História školy
2017/2018/2019 2016/2017 Archív
Študijné odbory Učebné odbory
Kritériá pre prijatie Ponuka majetku OZ Mládež ŠkVP Rada školy Pracovné miesta Služby Projekty
Zmluvy/Faktúry Obstarávanie Správa o VVČ
Pre žiakov Pre učiteľov Súťaže Teória Prax GDM Prax MPS Prax ME Stavebné odbory PC múzeum Webcam Odkazy


VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

na školský rok 2020/ 2021


Mechanik počítačových sietí (.pdf)
Mechanik elektrotechnik (.pdf)
Mechanik stavebnoinštalačných zariadení (.pdf)
Operátor stavebnej výroby (.pdf)
Grafik digitálnych médií (.pdf)
Montér suchých stavieb (.pdf)
Murár (.pdf)
OZNAM


na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a MŠVVaŠ SR


1) Školy ostanú zatvorené až do odvolania.
2) Písomná časť maturity sa ruší.
3) Termín ústnej čast maturít bude do 30. júna, podľa vývinu situácie.
4) Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020 a nevyžaduje sa potvrdenie od lekára.
5) Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.
6) Štúdium žiakov pokračuje prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
7) Odporúčame sledovať vyučovacie programy na Dvojke.


Ing. Peter Danko
riaditeľ školy


Kritériá pre prijatie na Strednú odbornú školu technickú v Lučenci, šk. rok 2020/ 2021 (.pdf)


Informácie pre maturantov - 1 (.pdf)


Informácie pre maturantov - 2 (.pdf)


Oznam pre školský internát


Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka


Neklasifikovanie predmetov (.pdf)   Virtuálna prehliadka našej školy   

Odbory

Image 04
3658 K MSIZ
Absolvent dokáže samostatne zostavovať, nastavovať, udržovať a opravovať zdravotné inštalácie.
Image 05
3656 K OSV
Absolvent je pripravený na samostatnú prácu pri zhotovovaní konštrukcii stavby.
Image 06
2697 K ME
Absolvent pripravujúci sa na výkon povolania a činnosti v oblasti informačných technológií
Image 07
3447 K GDM
Pre chlapcov i dievčatá. Absolvent tohto študijného odboru pozná: základy výroby digitálnych médií


ISIC01   Medzinárodný preukaz žiaka/učiteľa ISIC/EURO26 (.pdf)   ISIC02


Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane z príjmov FO (sprievodný list) (.pdf)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO (tlačivo) (.pdf)
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu zo závislej činnosti (tlačivo) (.pdf)


Zápisný lístok do Školskej jedálne SOŠ technickej (.doc)

Pozrite si aktuálny jedálny lístok tu.